Khách sạn Lâm Tùng ở Đồng Văn – Hà Giang

Nghe tin anh Nguyên Bình, chi hội trưởng Chi hội VHNT huyện Đồng Văn giới thiệu rằng tại cao nguyên đá Đồng Văn vừa có thêm 1 khách sạn mới ...
Read More

Đặt phòng khách sạn Hoàng Ngọc ở Đồng Văn - Hà Giang (review)

Một phòng tiêu chuẩn ở KS Hoàng Ngọc Tại huyện Đồng Văn và tỉnh Hà Giang có rất nhiều khách sạn, trong đó có khách sạn Hoàng Ngọc. Đây là bà...
Read More